ถ้ำจอมพล

นอกจากเป็นถ้ำที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เคยเสด็จมาประทับบ่อยครั้ง ถ้ำจอมพล (หรือชื่อเดิมว่า ถ้ำมุจลินทร์) ยังเป็นถ้ำที่ซ่อนความงดงามไว้ภายในด้วยหินงอกหินย้อยหลากรูปทรงชวนจินตนาการ และความที่ตัวถ้ำซึ่งมีความกว้างประมาณ 30 เมตรและยาว 25 เมตรนั้น มีปล่องบริเวณกลางถ้ำ จึงเป็นข้อดีที่ที่ทำให้อากาศภายในถ้ำนั้นถ่ายเทสะดวก ไม่อึดอัดหรือร้อนจนเกินไป

ยิ่งเมื่อเดินเข้าไปในถ้ำแล้วพบกับความวิจิตรของหินงอกหินย้อยที่มีหลากหลายชื่อ อาทิเช่น ธารศิลา สร้อยระย้า แส้จามรี ท้องพระโรง ประสิทธิเทวา เกศาสลวย และผาวิจิตร ในยามต้องแสงแดดที่ส่องลอดปล่องเข้ามาภายในถ้ำแล้ว ยิ่งขับบรรยากาศให้ถ้ำจอมพล สวยงามราวกับอีกโลกหนึ่งในเทพนิยายเลยทีเดียวกล่าวกันว่า ชื่อถ้ำจอมพลนั้นเป็นนามที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเมื่อคราวเสด็จประพาสถ้ำ ด้วยทรงจินตนาการว่าหินย้อยในถ้ำที่มีชื่อว่า ผาวิจิตร นั้นดูเป็นริ้วไหมคล้ายอินทรธนูบนบ่าของทหารยศจอมพลสมัยก่อนนั่นเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand